Prodejna

Knihy

Knihy Němcová, Kafka, Hašek, Škvorecký, Stifter, to je jen výběr spisovatelů, kteří v českých zemích působili nebo zde měli své kořeny. Českou literaturu, přeloženou do němčiny a částečně také v originále, najdete v našich regálech stejně jako literární toulky po zajímavých místech Čech a Moravy, průvodce Prahou, politicko-sociologické spisy o česko-německých vztazích, sudetika a mnohé další.

nahoru

Noty, CD, knihy o hudbě, odborná literatura

Noty "Co Čech, to muzikant", říká se. Skutečně byly české země od 18. století až dodnes kolébkou mnoha důležitých hudebníků – Zelenka, Mysliveček, Stamic, Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Novák, Ježek, Hanuš, Neumann, Kubelík, Ančerl, Beňačková, Taschner, Kožená, Viklický – to je jen pár jmen z dlouhé řady vynikajících skladatelů, dirigentů a hudebních interpretů. U KUBULY naleznete klavírní výtahy, noty pro jednotlivé nástroje i větší seskupení, písně, soupisy děl, životopisy, slovníky, korespondenci, různé nahrávky převážně vážné hudby, jazzu a lidové hudby. To, co nemáme přímo na skladě, pro Vás v krátké době a bez problémů opatříme.

Díky naší spolupráci s institucemi jako je Sudetoněmecký hudební institut v Řezně, Editio Bärenreiter Praha či Supraphon Vám můžeme nabídnout i to, co byste jinde namáhavě sháněli: historické nahrávky Gerharda Taschnera, kompletní korespondenci Antonína Dvořáka apod.

nahoru

Tradiční a moderní umělecké předměty, vína

Štípaná holubička Štípané holubičky, dřevěné hračky, tradiční keramika, ale také repliky keramického umění z muzea kubismu v Praze, modrotisk, tradiční vánoční ozdoby či malovaná velikonoční vajíčka, figurky z kukuřičného šustí, dřevěné spony do vlasů a umělecky zpracované knoflíky a další vybrané produkty tradičního i moderního umění Vám v našem obchůdku podle sezóny představujeme. V mnoha případech se jedná o výrobky českých a moravských nositelů cen, kteří jsou již v České republice i v zahraničí uznáváni. O aktuálních nabídkách Vás pravidelně informujeme na naší webové stránce.

Jižní Morava a víno – dva nerozlučné pojmy. Každé tři měsíce představujeme produkty nového vinaře z této oblasti. Jako u všech výrobků hledáme samozřejmě jen ty nejlepší zástupce vinařské kultury ze Znojemska, Hodonínska, Brna, Hustopečí, Mikulovska či Pálavských vrchů.

nahoru